Kolofon

Ansvarlig for indhold (§ 6 MDStV - den tyske medielovgivning):

Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co KG
Hannoversche Straße 23
31547 Rehburg-Loccum

Telefon: +49 (0) 5037 304-0
Telefax: +49 (0) 5037 304-906
E-mail:
obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de
Websted: www.obernkirchener-sandstein.de

Administrerende direktør: Horst Heumann

Registreret i handelsregistret, byretten i Walsrode, HRA 203058

Personligt hæftende selskabspartner: Wesling Obernkirchener Sandstein Verwaltungs GmbH
Registreret i handelsregistret, byretten i Walsrode, HRA 205897

Momsidentifikationsnummer iht. § 27 a i den tyske momslov: DE304761795

Ansvar
Erstatningskrav over for udgiveren, der vedrører materielle eller immaterielle skader, der er forårsaget af anvendelse eller manglende anvendelse af de præsenterede oplysninger eller ved anvendelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger er generelt udelukket, medmindre der fra udgiverens side foreligger en forsætlig eller groft uagtsom fejl. Udgiveren forbeholder sig udtrykkelig ret til helt eller delvist og uden forudgående varsel at ændre, supplere, slette samt midlertidigt eller permanent afbryde offentliggørelsen af tilbuddet.

Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til andre internetsider (“links”), som ligger uden for udgiverens ansvarsområde, kan der udelukkende foreligge en ansvarspådragelse i tilfælde af ulovligt indhold, hvis udgiveren har haft kendskab til indholdet, og det har været ham teknisk muligt og rimeligt at forhindre anvendelsen. Udgiveren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for angivelse af links, ikke var kendskab til noget ulovligt indhold på de sider, der linkes til. Udgiveren har ingen indflydelse på de linkede/tilknyttede siders nuværende og fremtidige design, indhold eller ophavsret. Derfor fralægger han sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for alt indhold på linkede/tilknyttede sider, som efter angivelse af linket er blevet ændret. Det er alene udbyderen af de sider, der henvises til, som bærer ansvaret for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, som kan opstå ved anvendelse eller manglende anvendelse af sådanne informationer.

Google Analytics
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, små tekstfiler som gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside (inkl. din IP-adresse), der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Google anvender disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om webaktiviteter til webstedsejeren og derudover levere andre serviceydelser i relation til hjemmesideaktivitet og internetanvendelse. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, såfremt loven kræver det, eller hvis tredjemand skal bearbejde sådanne oplysninger på vegne af Google. Google vil i intet tilfælde sammenknytte din IP-adresse med andre data lagret af Google. Du kan forhindre installation af cookies ved at angive dette som en indstilling i din browser; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så tilfælde ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Ved at benytte dette websted erklærer du dig indforstået med bearbejdningen af de data, som Google indsamler om dig, på den ovenfor beskrevne måde og til de ovenfor nævnte formål.

Retsgyldighed
Såfremt dele eller enkelte formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldt ud er i overensstemmelse med gældende retstilstand, forbliver de øvrige dele af dokumentet uberørt heraf med hensyn til deres indhold og gyldighed (“undtagelsesklausul”).

Kildeangivelse
OBERNKIRCHENER SANDSTEIN® er et registreret varemærke tilhørende Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG
Titelbillede: ©rdonar/
Shutterstock.com

Webdesign, CMS og hosting

Internet Marketing Services GmbH
Nordstraße 17
D-31675 Bückeburg

Telefon: +49 (0) 5722 - 89 00 500
Telefax: +49 (0) 5722 - 89 00 519
E-mail:
info@ims.de
Websted: www.ims.de